SKŁAD OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 71 W DWIKOZACH W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ     Przewodnicząca :                   Papka Joanna   Zastępca Przewodniczącej : Ślusarz Elżbieta   Sekretarz :                                Pawlica Justyna   Członkowie :                            Juga Ireneusz                                                     Subczak Lidia   Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej:   Urząd Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 ( sala nr 26) tel. 15 831-14-71 fax 15 831-14-04

Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny” informuje, że po raz kolejny współorganizuje wydarzenie pn. „IV Świętokrzyska Liga Mocy” skierowane do nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie ma już swoją tradycję – Świętokrzyska Liga Mocy odbędzie się po raz czwarty w dniu 29 maja 2015r. na kompleksie boisk sportowych w Bielinach przy ul. Partyzantów 17 od godz. 9.00. Celem wydarzenia jest promocja uprawiania sportu i postaw patriotycznych. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni przedstawiciele Fundacji AK z Londynu. Warto

W dniu 03.05.2015 roku w Mściowie odbyły się uroczyste obchody Gminnego Święta Strażaka. Organizatorami uroczystości byli jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Mściów- Nowy Kamień, Wójt Gminy Dwikozy , Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dwikozach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków z terenu Gminy Dwikozy w Kościele Parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mściowie koncelebrowana przez Kapelana Diecezjalnego Strażaków Ks. Kanonika Lecha Siekierskiego oraz Proboszcza Parafii Dwikozy Ks. Stanisława Czachora. Po mszy nastąpiła ceremonia

W dniu 03.05.2015 roku wzorem lat poprzednich odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych przez hitlerowców w 1940 roku więźniów przy mogiłach w lesie w miejscowości Góry Wysokie. Organizatorem uroczystości był Zarząd Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dwikozach na czele z Prezesem Panem Stanisławem Turbakiewiczem. Uroczystość rozpoczęła uroczysta polowa Msza Św. odprawiona przez Proboszcza Parafii Góry Wysokie Ks. Sławomira Świstaka. Po mszy delegacje i poczty sztandarowe przybyłe na uroczystość złożyły na mogiłach pomordowanych wieńce i wiązanki kwiatów

Wspieranie przez WordPress