Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10:00 dnia 29.08.2015 do godziny 22:00 dnia 29.08.2015 stopień zasilania 11  i przewiduje od godziny 22:00 dnia 29.08.2015 do godziny 10:00 dnia 30.08.2015 stopień zasilania 11.

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY ds. USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Świętokrzyski Urząd Wojewódzki , 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 ( 0-41) 34-216-88, 34-215-46, fax. 34-211-48  Kielce, 24 sierpnia 2015 BiZK.VI.7160.29.2015  Pan/Pani Wójt / Burmistrz / Prezydent wg rozdzielnika W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wystąpienia suszy na terenie poszczególnych gmin województwa informuję, iż zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy obejmującym wskaźnik klimatyczny bilansu wodnego w okresie od 21 czerwca do dnia 20 sierpnia 2015 roku teren województwa świętokrzyskiego został zakwalifikowany

I N F O R M A C J A OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DWIKOZACH INFORMUJE, ŻE  OD M-CA WRZEŚNIA BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 Treść ogłoszenia -> Informacja OPS 

I Bieg o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa  W niedzielę, dn. 23 sierpnia 2015 roku odbył się I Bieg o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dwikozy Pana Marka Łukaszka oraz Kasztelana Chorągwi Sandomierskiej Pana Karola Burego. Organizatorami biegu byli: – Rada Gminy i Wójt Gminy Dwikozy – Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach – Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego herbu Sulima z Garbowa – Chorągiew Sandomierska Celem biegu było m.in. upowszechnianie masowego biegania, podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa,

Wspieranie przez WordPress