Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.  W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina,

Spółdzielnia Socjalna Dziecięcy Świat to pierwszy w naszym regionie Podmiot Ekonomii Społecznej powstały w partnerstwie Stowarzyszenia Oświatowo Kulturalnego w Mściowie oraz Gminy Dwikozy. Spółdzielnia oferuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi od 5 miesięcy do 3 lat w domu, doraźnie na godziny, oraz w żłobku. Od kilku miesięcy powadzi szeroki zakres działań w celu uruchomienia Żłobka w budynku szkoły w Mściowie. Będzie to pierwszy żłobek w naszej Gminie i zarazem pierwszy w całym powiecie sandomierskim. Obecnie trwają wzmożone prace adaptacyjne i

Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi na terenie Naszej Gminy społeczne i rolnicze badania ankietowe poprzez sieć ankieterską w formie wywiadów bezpośrednich i telefonicznych. Do Państwa drzwi również mogą zapukać ankieterzy statystyczni zbierający dane nt. gospodarstw domowych i ludzi, którzy je tworzą. Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem -> Urząd Statystyczny_Ankieta  oraz o życzliwą współpracę a ankieterami. Zebrane informacje są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DWIKOZY z dnia 10 września 2014 r.   Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012 r w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ze zm. podaje się do publicznej wiadomości:   informację o okręgach wyborczych, ich granicach i

Wspieranie przez WordPress