Jednostka Strzelecka 2018 w Sandomierzu im. 2 Pułku Piechoty Legionów AK, Wójt Gminy Dwikozy i Burmistrz Miasta Sandomierza serdecznie zapraszają na XII Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863 , który odbędzie się w dniach 13 -14 luty 2016 roku na trasie Słupcza – Dwikozy – Sandomierz. Szczegółowy program marszu zamieszczamy poniżej

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu mieszkańcy powiatu sandomierskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania firmy do 16 100,00 zł). Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego. Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i

Badania statystyki publicznej W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są różnego rodzaju badania ankietowe: gospodarstw domowych cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych rolnicze Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Ich realizacją i koordynacją na terenie województwa świętokrzyskiego zajmuje się Urząd Statystyczny w Kielcach, a wylosowane do badania mieszkania odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się

Wspieranie przez WordPress