INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XI sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. /tj. piątek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2015-2029. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uznania skargi

Informujemy, że Gmina Dwikozy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w 2015 r.”  Gmina Dwikozy usunęła zalegający azbest na 19 posesjach z terenu gminy. Ilość zebranego azbestu wyniosła 70,70 Mg, tj. 6427 m2. Koszt zadania wyniósł 25 200,00 zł. WFOŚ i GW w Kielcach dofinansował zadanie w kwocie 21 420,00 zł

NZOZ Manno-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki Gminy Dwikozy na bezpłatne badania mammograficzne.  W dniu 7 grudnia br. w godzinach od 9 do 17 będzie można wykonać badania po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 58 325 76 02, 58 325 76 05.   

Akcja „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon”. Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.   Paragon fiskalny Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kasę rejestrującą dla nabywcy w momencie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie tej transakcji. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy: • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, • NIP wystawcy, jego nazwę i adres, • nazwę towaru lub świadczonej usługi, • cenę, •

Wspieranie przez WordPress