Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.  Tematem szkoleń będzie: „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”. W dniu 17 listopada odbędzie się 1-dniowe szkolenie uzupełniające – zapisy pod numerem tel. 609 533 927. szkolenia

Na obchodach obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele i dyrekcja szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. W czasie uroczystości uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie.   Obecnie do szkoły uczęszcza 350  uczniów nie tylko z terenu naszej gminy, ale również z Sandomierza, Wilczyc, Zawichostu i Radoszek. Gimnazajum posiada szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak np: chór szkolny, język hiszpański, szkolny klub sportowy. W szkole bywają znakomici goście. Sale są świetnie wyposażone w pomoce dydaktyczne, szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie internetowe, dysponuje halą sportową,

W dniu 11 października br. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gerlachowie obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, licznie przybyli również mieszkańcy miejscowości, pracownicy i uczniowie szkoły. Podczas uroczystości odsłonięta została tablica poświęcona patronowi szkoły – Kornelowi Makuszyńskiemu. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, wystawiona została kronika i księga absolwentów. 25 osób, które zasłużyło się dla Szkoły w Gierlachowie otrzymało pamiątkowe statuetki.

Szanowni Państwo,  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalną dotyczącą nawożenia dolistnego jabłoni po zbiorach.  Zespół ZZO Warka    ->>   Nawozenie_po_zbiorach_oferta_specjalna

Wspieranie przez WordPress