Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki,

W dniu 15 września 2014 r.  na placu przed Urzędem Gminy w Dwikozach będzie oczekiwał na wszystkie Panie zainteresowane wykonaniem badania mammograficznego – mammobus. Panie w wieku 50-69 lat zainteresowane wykonaniem BEZPŁATNEGO badania prosimy o przybycie przed budynek naszego Urzędu.

Pragniemy poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski – orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.   Celem konkursu jest: Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi

Rada Gminy, Wójt Gminy Dwikozy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 24 sierpnia 2014 roku na stadionie sportowym w Dwikozach. Program uroczystości na afiszu -> 

Wspieranie przez WordPress