Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy o przeprowadzeniu konsultacji we wsi Romanówka w sprawie wyrażenia opinii dot. utworzenia sołectwa Jaroszówka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 27 kwietnia (tj. niedziela) 2014 r. w godz. od 15:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Romanówce. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek

Wójt Gminy Dwikozy w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 19:00 zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Nowym Kamieniu. Tematem zebrania będzie: „Omówienie spraw dot. użytkowania Wiejskiego Domu Kultury”. PROSIMY O JAK NAJWIĘKSZĄ FREKWENCJĘ. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek  obwieszczenie

Większa liczba szkoleń, samodzielne oddziały, a przede wszystkim prostszy mechanizm wypłacania rekompensat dla pracodawców, to tylko niektóre zmiany, jakie czekają Narodowe Siły Rezerwowe. Zdaniem ekspertów, przyjęta nowelizacja to kolejna udana inicjatywa, z którą wyszedł resort obrony narodowej. Jej głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, które z jednej strony pozwoli zwiększyć atrakcyjność pełnionej służby, a z drugiej ściślej połączy ją z działalnością jednostek wojskowych. Założenia, które zostały ujęte w nowelizacji mają również zmotywować ludzi do wstąpienia w szeregi NSR,

W dniu 20 marca 2014 roku w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Jury po dokonaniu oceny prac pisemnych w eliminacjach gminnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników: I grupa wiekowa – szkoły podstawowe: 1. Berdychowski Hubert – Gałkowice 2. Mazur Mateusz – Dwikozy 3. Przyłucki Bartłomiej – Gałkowice II grupa wiekowa – gimnazja 1. Nogaj Paweł – Gimnazjum Dwikozy 2. Sanecki Damian – Gimnazjum Dwikozy 3. Kwiatkowska Monika – Gimnazjum

Wspieranie przez WordPress |