Komunikat na temat przekroczenia oraz ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku. W listopadzie b.r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm. Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, tj. za okres 01.11.2014-31.10.2015r.    Analizowane dane z 2015 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych, ostatecznie zweryfikowane zostaną do 31 marca 2016r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. /tj. piątek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu informuje o  planach kwartalnych zajęć grupowych, planowanych do realizacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu w pierwszym   kwartale 2016r. tj.:  1.      Wykaz grupowych porad zawodowych planowanych w pierwszym   kwartale 2016r. – załącznik 1, 2.      Wykaz grupowych informacji zawodowych planowanych w pierwszym   kwartale 2016r.- załącznik 2.  Plany kwartalne zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza 34 oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Formy aktywizacji podmenu Porady grupowe

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52   Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar województwo świętokrzyskie Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 18:00 dnia 19.11.2015 Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. ost___nr_52_2015 

Wspieranie przez WordPress