OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DWIKOZY   Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 odbędą się terminie od  19.09.2014 r. do 06.10.2014 r. do godz. 15:00. Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl   lub   renatakraska@dwikozy.gmina.pl Projekt Programu  w wersji do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu informuje, że na stronie Głównego Inspektora Weterynarii znajduje się Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zasad dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalanych przez Rady Gmin. W załączeniu cały dokument -> Zdrowie i ochrona zwierząt

W dniu 18 września 2014 roku z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Wójt Gminy Dwikozy – Pan Marek Łukaszek odebrał podziękowanie za wkład i osobiste zaangażowanie za poczynione inwestycje we wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Gminy. Dokument do pobrania -> Wyróżnienie dla Wójta Gminy Dwikozy

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października br. JEDNOCZEŚNIE WNIOSKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PLANTACJI I UPRAW, KTÓRE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ SKONTROLOWANE PRZEZ WŁAŚCIWE SŁUŻBY KONTROLNE.   Do pobrania -> embargo

Wspieranie przez WordPress