Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie od września do grudnia realizuje projekt: „Wspinaczka sport ekstremalny łączący pokolenia” . Projekt jest dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z programu „Działaj Lokalnie” i ma na celu integrację środowiska lokalnego. Wszystkie szczegółowe informacje do pobrania ->  zaproszenie na otwarcie placu zabaw

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku.  Fizyczne wycofanie produktów wraz ze złożeniem we właściwym OT ARR niezbędnej dokumentacji (wniosek o wsparcie, świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw, świadectwo potwierdzenia przekazania produktów wycofanych w rynku, wystawione przez podmiot odbierający produkty), powinno odbyć się

Agencja Rynku Rolnego informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.  Korekta nie może zmieniać danych, które zostały zapisane przez producenta w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do OT ARR tzn.: – ilości produktu,  – rodzaju produktu,  – powierzchni, – sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający. W przypadku, gdy producent chce zmienić ww. dane ma obowiązek złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR. Treść ogłoszenia na druku -> Ogłoszenie_dla_rolników 

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Woj ewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Swiętokrzyskiego Komendanta Woj ewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach organizuje XXII edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.  Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs przeprowadzony zostanie w dCelem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim. Prawo

Wspieranie przez WordPress