Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu informuje,że w Urzędzie Gminy w Dwikozach w terminie od 9 maja 2016 roku do 16 maja 2016 roku w dniach : poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00 będą pełnione dyżury pracowników ŚODR w celu udzielenia pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.   Szczegóły dotyczące wypełniania wniosków zamieszczamy poniżej Informacja- Wypełnianie wniosków obszarowych  

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XVII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. /tj. piątek/ o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Dwikozach. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2016-2029. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Informacja w/s Programu „Rodzina 500plus” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach informuje, że z dniem 1 maja 2016r. powraca do urzędowych godzin funkcjonowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:oo do 15:00. Ogłoszenie do pobrania -> Ogłoszenie 500+

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach wzorem lat ubiegłych organizuje XVIII edycję konkursu pn. „ Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku ” w 2016 roku. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. W konkursie nie mogą brać udziału finaliści eliminacji na szczeblu wojewódzkim przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach w/w konkursu. Zgłoszenia udziału w eliminacjach na szczeblu gminnym należy złożyć do dnia 31 maja

Wspieranie przez WordPress