Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż Sandomierz” informuje,że osobą do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych jest z ramienia koła Pan Zbigniew Cząstka – Przewodniczący Komisji Szacowania Szkód. Poszkodowani rolnicy proszeni są o zgłaszanie szkód w formie pisemnej z podaniem informacji; dokładnie gdzie powstała szkoda, kto jest właścicielem gruntu ( poszkodowanym), adresem zamieszkania oraz koniecznie z numerem kontaktowym telefonu.   Adres zgłoszenia szkody: Przewodniczący Komisji Szacowania Szkód Zbigniew Cząstka ul. Mokra 14 a 27-600 Sandomierz  

W najbliższą niedzielę tj. 31.05.2015 roku w Gminie Dwikozy zostaną przeprowadzone wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.   Głosowanie odbywać się będzie w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach – ul. Spółdzielcza 15 ( sala nr 4 – parter) w godzinach 800- 1800. Uprawnionymi do głosowania są wszystkie osoby, które są podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Dwikozy.   Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 71 w Dwikozach zarejestrowała dwoje kandydatów na członków w wyborach Rad Powiatowych Świętokrzyskiej

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że VIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. /tj. środa/ o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2014. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w

OSTRZEŻENIE Nr 26 Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-05-26 21:00:00 do 2015-05-27 12:00:00 Przebieg: W centrum i na wschodzie województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm. Prawdopodobieństwo: 80% Uwagi: Brak. Czas wydania: 2015-05-26 20:11:00 Synoptyk: Tomasz Knopik

Wspieranie przez WordPress