Poniżej zamieszczamy link do playlisty ze wszystkimi komunikatami PKW w zakresie bieżących wyborów: LINK

Zaproszenie na warsztaty dla mieszkańców gmin, przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Dwikozy W związku kończącym się okresem programowania w ramach PROW 2007-2013, oś 4 Leader, aktualnie przeprowadzana jest przy pomocy ekspertów zewnętrznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ewaluacja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Jednym z elementów ewaluacji będzie przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami gmin, przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych moderatorów i dotyczyć będą uzyskania opinii na temat funkcjonowania LGD, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz potrzeb jakie powinny być

Szanowni Państwo,  W załączeniu przekazujemy pismo i ulotkę informacyjną, dotyczącego tegorocznej edycji międzyregionalnego Programu „Derby Artystyczne – Śląsk & Małopolska’ 2015 i województwa ościenne”. Informacje przeznaczone są dla artystów z terenu m.in. Gminy Dwikozy. Wszystkie informacje zamieszczone są w załącznikach: pismo-gminy-_woj.świętokrzyskie__04.15_ ulotka-derby-2014_(w4_www_12.14) zaproszenie-na-Derby-2015_artysc-świętokrzyskie__04.15__go…

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że VII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. /tj. piątek/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie

Wspieranie przez WordPress