Uprzejmie Państwa informuję, że  przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatorów systemu dystrybucyjnego w województwie świętokrzyskim tj.: PGE Dystrybucja S.A oraz TAURON Dystrybucja S.A uruchomiły strony internetowe, na których zamieszczane są z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie planowane wyłączenia energii elektrycznej na terenie działalności tych spółek PGE Dystrybucja S.A uruchomiła stronę o adresie: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach   TAURON Dystrybucja S.A informacje o wyłączeniach planowych i awariach można uzyskać na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/Strony/wylaczenia.aspx     Dodatkowo operatorzy na ww. stronach uruchomili usługę „newsletter z informacjami o wyłączeniach”.  

    W przypadku zagubienia dowodu osobistego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do dowolnie wybranej gminy, a poza granicami kraju – w dowolnej placówce konsularnej RP.    Należy pamiętać, że dowód osobisty raz zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych – podkreśla Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, do którego dostęp posiadają uprawnione organy czy instytucje.    Jeżeli

Jednostka Strzelecka 2018 w Sandomierzu im. 2 Pułku Piechoty Legionów AK, Wójt Gminy Dwikozy i Burmistrz Miasta Sandomierza serdecznie zapraszają na XII Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863 , który odbędzie się w dniach 13 -14 luty 2016 roku na trasie Słupcza – Dwikozy – Sandomierz. Szczegółowy program marszu zamieszczamy poniżej

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu mieszkańcy powiatu sandomierskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania firmy do 16 100,00 zł). Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego. Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i

Wspieranie przez WordPress