Spółdzielnia Socjalna „Dziecięcy Świat” to podmiot Ekonomii Społecznej powstały w partnerstwie Gminy Dwikozy i Stowarzyszenia Oświatowo Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Podmiot Ekonomii Społecznej, ma na celu reintegrację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako Podmiot Ekonomii Społecznej zatrudniliśmy 5 osób bezrobotnych z rejonu Sandomierza są to opiekunki dziecięce z przygotowaniem pedagogicznym i odpowiednią praktyką. W wyniku naszych działań od sierpnia 2013 r. udało nam się wygrać konkurs grantowy na stworzenie spółdzielni socjalnej z Ośrodka

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: BEZPŁATNE  KONSULTACJE  DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI  POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Dwikozach   Departament Polityki Regionalnej Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego tel. 15 864 20 74 bezpłatna infolinia 800 800 440 www.sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DWIKOZY

  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DWIKOZY

Wspieranie przez WordPress