Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu informuje o godzinach pracy Urzędu Skarbowego w związku ze składaniem zeznań podatkowych za 2013 rok: 28 – 30  kwiecień 2014 r. od 7:15 do 18:00 Kasa będzie czynna do godz. 17:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Dwikozy o przeprowadzeniu konsultacji we wsi Romanówka w sprawie wyrażenia opinii dot. utworzenia sołectwa Jaroszówka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 27 kwietnia (tj. niedziela) 2014 r. w godz. od 15:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej w Romanówce. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek

Wójt Gminy Dwikozy w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 19:00 zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Nowym Kamieniu. Tematem zebrania będzie: „Omówienie spraw dot. użytkowania Wiejskiego Domu Kultury”. PROSIMY O JAK NAJWIĘKSZĄ FREKWENCJĘ. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek  obwieszczenie

Większa liczba szkoleń, samodzielne oddziały, a przede wszystkim prostszy mechanizm wypłacania rekompensat dla pracodawców, to tylko niektóre zmiany, jakie czekają Narodowe Siły Rezerwowe. Zdaniem ekspertów, przyjęta nowelizacja to kolejna udana inicjatywa, z którą wyszedł resort obrony narodowej. Jej głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, które z jednej strony pozwoli zwiększyć atrakcyjność pełnionej służby, a z drugiej ściślej połączy ją z działalnością jednostek wojskowych. Założenia, które zostały ujęte w nowelizacji mają również zmotywować ludzi do wstąpienia w szeregi NSR,

Wspieranie przez WordPress