Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Wiꟼniów Politycznych w Dwikozach zaprasza na UROCZYSTOŚCI KU CZCI POMORDOWANYCH W LESIE W GÓRACH WYSOKICH które odbędą się w dniu 3 maja 2015 r. (niedziela) przy mogiłach pomordowanych w Górach Wysokich Godz. 13:00 – uroczysta polowa Msza ŚŒw. Godz. 13:40 – złożenie przez delegacje wieńcy i wiązanek, zapalenie zniczy Godz. 13:45 – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Garbowie – koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Słupczanie” Wyjazd autobusu

W nawiązaniu do pisma nr L.Dz.OZP.78/2015 Zarządu i Biura Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu zamieszczamy ogłoszenie dotyczące wytruwania pszczół przez niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Plakat do pobrania -> Plakat_wytruwanie pszczół

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły: – 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne, – 130 zł –

Wspieranie przez WordPress