Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż firma Combidata Poland, planuje rozpocząć realizację szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu, dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku powyżej 45 roku życia. W/w szkolenia stanowią integralną część projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Materiały informacyjne  ->   Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich. W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego. Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń. Ulotki do pobrania: Ulotka informacyjna – format

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015 r.  Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:  www.sir-kielce.pl 

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego (LZO) na 2015 rok dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego oraz ziemniaka średniopóźnego i późnego. Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie woj._swietokrzyskiego

Wspieranie przez WordPress