Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 paźdzoernika br. JEDNOCZEŚNIE WNIOSKI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PLANTACJI I UPRAW, KTÓRE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ SKONTROLOWANE PRZEZ WŁAŚCOWE SŁUŻBY KONTROLNE.   Do pobrania -> embargo

 Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.  W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina,

Spółdzielnia Socjalna Dziecięcy Świat to pierwszy w naszym regionie Podmiot Ekonomii Społecznej powstały w partnerstwie Stowarzyszenia Oświatowo Kulturalnego w Mściowie oraz Gminy Dwikozy. Spółdzielnia oferuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi od 5 miesięcy do 3 lat w domu, doraźnie na godziny, oraz w żłobku. Od kilku miesięcy powadzi szeroki zakres działań w celu uruchomienia Żłobka w budynku szkoły w Mściowie. Będzie to pierwszy żłobek w naszej Gminie i zarazem pierwszy w całym powiecie sandomierskim. Obecnie trwają wzmożone prace adaptacyjne i

Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi na terenie Naszej Gminy społeczne i rolnicze badania ankietowe poprzez sieć ankieterską w formie wywiadów bezpośrednich i telefonicznych. Do Państwa drzwi również mogą zapukać ankieterzy statystyczni zbierający dane nt. gospodarstw domowych i ludzi, którzy je tworzą. Prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem -> Urząd Statystyczny_Ankieta  oraz o życzliwą współpracę a ankieterami. Zebrane informacje są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Wspieranie przez WordPress