INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że VIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. /tj. środa/ o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Wnioski z posiedzeń Komisji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2014. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w

OSTRZEŻENIE Nr 26 Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: województwo świętokrzyskie Ważność: od 2015-05-26 21:00:00 do 2015-05-27 12:00:00 Przebieg: W centrum i na wschodzie województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm. Prawdopodobieństwo: 80% Uwagi: Brak. Czas wydania: 2015-05-26 20:11:00 Synoptyk: Tomasz Knopik

Link do wizualizacji wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 na terenie Gminy Dwikozy

Izba Celna w Kielcach organizuje spotkanie nt. „Jak rozpocząć działalność w zakresie wyrobów akcyzowych”, które zaplanowane jest na dzień 19 czerwca 2015r. w godzinach 10.00-13.00. w związku z powyższym zwracam się z prośbą o umieszczenie na tablicach ogłoszeń Państwa Urzędów załączonego ogłoszenia. Dodatkowo proszę Starostów o przekazanie niniejszej prośby podległym urzędom gmin.  Z A P R O S Z E N I E ZASTĘPCA DYREKTORA Izby Celnej w Kielcach   nadkomisarz celny Henryk Kowalski (podpis na oryginale)  

Wspieranie przez WordPress