od godz. 16:00 dnia 12.12.2014 do godz. 05:00 dnia 13.12.2014 obszar: województwo świętokrzyskie Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW. ostrzeżenie meteorologiczne

INFORMACJA   Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że III sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.   Porządek obrad: 1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 3.    Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy. 4.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek

  „Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa Państwa, opracowywanym i zatwierdzanym zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne

Wspieranie przez WordPress