Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyło się spotkanie z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w czasie którego podsumowano zbiórkę 23. Finału WOŚP. Tegoroczna zbiórka jest przeznaczona dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.    W dniu 25 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z całej Polski. Spośród 120 tysięcy wolontariuszy i ponad 1800 sztabów WOŚP na spotkanie zostali zaproszeni

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy na lata 2015-2022, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane ankiety pozwolą ocenić jaki jest Państwa zdaniem potencjał rozwojowy oraz mocne i słabe strony naszej Gminy. Badaniu podlegają trzy podstawowe obszary, tj.: gospodarka, środowisko oraz sprawy społeczne. Państwa opinia będzie stanowić cenne źródło informacji, szczególnie w odniesieniu do potrzeb mieszkańców. Zebrane za pomocą ankiet dane zostaną wykorzystane do wypracowania strategicznych kierunków rozwoju Gminy. O wypełnienie ankiety prosimy wszystkich

       Od blisko 150 lat, Koła Gospodyń Wiejskich kultywują polską tradycję i wywierają ogromny wpływ na rozwój polskiej wsi. Są to samorządne i niezależne organizacje społeczno-zawodowe kobiet wiejskich działające w ramach organizacji kółek rolniczych.        W dzisiejszych czasach członkiniami koła gospodyń są nie tylko rolniczki, ale także inne kobiety, pracujące w środowisku wiejskim np. urzędniczki, nauczycielki, ekspedientki, pielęgniarki czy osoby prowadzące własną działalność. Zapraszamy na stronę www.mojeKGW.pl KGW  -> folder do pobrania

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu zaprasza do składania wniosków o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.  Nabór wniosków o dotacje: od 2 marca 2015 r. od godziny 8:00 do 31 marca 2015 r. do godziny 16:00.  Dotacje dla osób uruchamiających działalność gospodarczą <- ulotka do pobrania Kontakt: nr tel. 15 833-34-06  nr fax. 15 833-34-60 www.swietokrzyskieswiss.pl  

Wspieranie przez WordPress