W dniu 08.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów próżniowych i modułów fotowoltaicznych na terenie gminy Dwikozy i Samborzec” w ramach działania 3.1 RPO WŚ. Wykonawcą jest firma Novum centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna.