Samorząd Gminy Dwikozy mając na uwadze zaangażowanie i działalność społeczną kobiet corocznie organizuje spotkania z przedstawicielkami organizacji społecznych działającymi na terenie naszej gminy. W dniu 01.03 2019 roku w Gościńcu Ceglane Kąty odbyło się spotkanie z Okazji Dnia Kobiet. Uroczyste spotkanie rozpoczęła przemowa Wójta Gminy Dwikozy Pana Marka Łukaszka, Pani Olgi Gawron oraz  zaproszonych gości  . 

Udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet wzięli Wójt Gminy Dwikozy - Pan Marek Łukaszek, Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek, Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego – Pan Tomasz Huk wraz z radnymi – Panią Iwoną Korczyńską – Sapielak oraz Panem Waldemarem Maruszczakiem, Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach -  Pani Maria Łukasiewicz, Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek, Sekretarz Gminy Pani Monika Mochul, Wiceprzewodnicząca Rady -  Pani Mariola Żmuda wraz z radnymi Panią Marią Śledź i Panią Barbara Zdyb, Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Dwikozach Pani Agnieszka Nowakowska, panie sołtyski, zespoły ludowe, przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. 

Podczas spotkania wystąpił Zespół ludowy Koła Gospodyń Wiejskich w Dwikozach, Zespół Biesiadny ,, Kalina” z Nowych Kichar oraz Kapela ,, Góralska Hora”.