Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w projekcie pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy
i Samborzec”.
 


Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców swojej gminy do udziału w  projekcie pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec ”, który jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego prowadzonego w budynku mieszkalnym.
Dzięki dofinansowaniu przez UE , Gmina pokrywa 60% kosztów.

W Gminie Dwikozy pozostały wolne miejsca na urządzenia:


Rodzaj urządzenia

Liczba dostępnych
zestawów

Cena jednostkowa brutto

Kwota wpłacana przez uczestnika

Panele fotowoltaicz

PV 1 (5 płyt)
–moc pojedynczej płyty 340 Wp
(montaż na budynku mieszkalnym)

1

10 800,00

4 320,00

Kolektory Słoneczne

SOL 1-200 l
(próżniowe)

1

15 660,00

6 264,00

SOL2-300l (próżniowe)

2

19 656,00

7 862,40

SOL3–400l (próżniowe)

2

23 760,00

9 504,00

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy Dwikozy w pokoju nr. 4 (na parterze), bądź pod numerem telefonu 15 831 14 71 wew. 45.