Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców swojej gminy do udziału w  projekcie pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec ”, który jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego prowadzonego w budynku mieszkalnym.

Poniżej zamieszczamy informację z wolnymi miejscami na urządzenia:

informacja dotyczaca wolnych miejsc na urzadzenia.pdf