W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy w Dwikozach. Podczas sesji został zaprzysiężony Wójt Gminy Dwikozy - Pan Marek Łukaszek oraz Radni Gminy Dwikozy. Wybrano również prezydium Rady Gminy.   Przewodniczącą Rady Gminy została  Pani Maria Łukasiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali Pani Mariola Żmuda i Pan Adam Burek.