II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ,, Wzmacniacz Nauczanki" odbędzie się 15-16 marca 2018 roku w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konferencji:

www.wzmacniacznauczanki.pl