Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące bezpłatnych konsultacji dotyczących  pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.