Poniżej zamieszczamy informację Inspekcji Weterynaryjnej dot. szczepienia lisów:

Załącznik - Ogłoszenie wiosna 2019.pdf