Poniżej zamieszczamy informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu dotyczącą zagrożenia w związku z ASF.