I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Dwikozy


Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Znak:DKC-071-9/18 z dnia 30 maja 2018 r. podaję do wiadomości publicznej informację o powołanym na obszarze Gminy Dwikozy Urzędniku Wyborczym w osobie:

Pani Marii Krakowiak-Kusik


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek