W dniu 23 września jubileusz 101-lecia powstania obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupczy. W OSP Słupcza służy około 27 druhów, a najstarsi z nich od ponad 70 lat pomagają innym. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w tamtejszej strażnicy.

W siedzibie strażnicy OSP Słupcza zgromadzili się nie tylko jej druhowie, ale również poczty sztandarowe iwraz z ochotnikami z innych jednostek OSP Gminy Dwikozy.

Uroczystości rozpoczęte zostały Mszą Święta polową po jej zakończeniu Prezes Gminny ZOSP RP (prezes OSP Słupcza ) Ireneusz Juga, powitał strażaków oraz licznie przybyłych gości.
Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego jednostki, nastąpiło poświęcenie nowo zakupionego samochodu dla jednostki OSP Słupcza oraz rozbudowanej Świetlicy Wiejskiej w Słupczy. Następnie nastąpiła ceremonia udekorowania sztandaru OSP Słupcza Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa. Złotym Znakiem Związku OSP został też odznaczony druh Piotr Ciastek. Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali następujący druhowie: Marcin Sadok, Rafał Dąda i Wenacjusz Świątek, zaś Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Łukasz Jarosz i Krystian Kopcioł. Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali zaś: Grzegorz Dąda. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Adam Filuba, Krzysztof Niekłań, Rafał Laur i Dawid Laur. Zasłużeni druhowie OSP Słupcza zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dyplomami.
Wśród gości jubileuszu 101-lecia OSP Słupcza byli między innymi: Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Swajda - Radny Sejmiku wojewódzkiego, Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu , Iwona Korczyńska – Sapielak Radna Powiatu Sandomierskiego, Dh Bolesław Gradziński- Prezes Zarządu Powiatowego , Dh Waldemar Maruszczak - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP , Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy , Marek Kozieł - Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi,  Monika Mochul - Sekretarz Gminy , Barbara Parcheta inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego , Dh Igor Przyłucki- Komendant Gminny ZOSP RP w Dwikozach , Dh Waldemar Kocel - Wiceprezes ZOSP RP w Dwikozach.