Ponad 30 par małżeńskich z terenu Gminy Dwikozy świętowało 6 września 2018 roku jubileusz pożycia małżeńskiego.

Państwo Wacława i Czesław Sochowie - 66 rocznicę, Bogusława i Zygmunt Maziarzowie – 65 rocznicę, Marianna i Julian Nowakowie oraz Henryka i Edward Wójcikowie – 64 rocznicę.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE następujące pary:

Marię i Józefa Basak,

Teresęi Jerzego Bidas,

Barbarę i Waldemara Chmielewskich,

Wandę i Stefana Cichoń,

Izydorę i Mariana Dekasińskich,

Bogusławę i Jana Donda,

Janinę i Czesława Guz,

Barbarę i Wiesława Guz,

Halinę i Stanisława Kolasów,

Mariannę i Daniela Kwietniewskich,

Kazimierę i Henryka Musiał,

Zofię i Stefana Ordynowskich,

Kazimierę i Mariana Pokrzywa,

Alicję i Eugeniusza Przyłuckich,

Danutę i Tadeusza Przyłuckich,

Stanisławę i Mariana Sadłos,

Willę i Józefa Skobel,

Marię i Wacława Szafirowskich,

Krystynę i Józefa Szymańskich,

Bożenę i Stefana Ślusarskich,

Krystynę i Wiktora Tysa,

Grażynę i Mariana Wardyga,

Marię i Bolesława Wąsik,

Teresę i Zdzisława Wiącek,

Stanisławę i Stanisława Wicińskich,

Ewę i Wiesława Wrzosek,

Jadwigę i Zygmunta Żak,

Złote Gody świętowali również:

Irena i Bronisław Chmiel,

Danuta i Jan Kabała,

Teodozja i Bolesław Rędziak,

Barbara i Zygmunt Sadaj,

Zofia i Henryk Sułek.


Aktu dekoracji jubilatów w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek .W uroczystości udział wzięła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dwikozy Maria Łukasiewicz i Skarbnik Gminy Maria Wieczorek. Prezentacji Jubilatów dokonał kierownik USC Józef Walas. Wszyscy złożyli Dostojnym Jubilatom serdeczne życzenia. Była symboliczna lampka szampana, tradycyjne „100 lat”, poczęstunek i zabawa. Oprawę artystyczną przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach.

Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” ustanowiony został w 1960 roku jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Uroczyste obchody Złotych Godów stały tradycją w tutejszej gminie. Poprzednia uroczystość odbyła się w lutym 2017 r.

Zasługi Dostojnych Jubilatów docenione zostały również przez radio i prasę lokalną. Wzmianki o uroczystości odnajdziemy w gazetach i na stronach internetowych:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/jubileusz-zloty...