Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 27.04.2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Romanówka zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka.