Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 02.05.2018 roku w sprawie  przydatności wody do spożycia z wodociągu Romanówka zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka.