Poniżej zamieszczamy komunikaty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa: