W dniu 6 kwietnia 2019r odbył się jubileuszowy 15-ty Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863r. W tegorocznym Marszu udział wzięło ponad 200 uczestników, którzy przeszli historyczną trasą Słupcza – Dwikozy – Sandomierz. Wzięli w nim udział między innymi: żołnierze 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy, Publicznego Gimnazjum w Dwikozach, harcerze, wojsko, przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, mieszkańcy gminy, powiatu i województwa a także odległych miejscowości w Polsce.

Tegoroczny Marsz odbył się pod honorowym patronatem Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Idea marszu zrodziła się z inicjatywy Sandomierskiej Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Inicjatorzy marszu pragną, aby pełnił on ważną rolę edukacyjną, wychowawczą, prozdrowotną i sportową, gromadząc coraz więcej uczestników. Na terenie Gminy Dwikozy znajdują się dwie mogiły zbiorowe Powstańców. Na cmentarzu parafialnym w Górach Wysokich pochowano 28, a w mogile w Dwikozach położonej przy trasie Sandomierz -Zawichost 38 Powstańców. Bez wątpienia był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów Powstania Styczniowego na Ziemi Sandomierskiej. Organizatorami XV ,,Marszu Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych 1863 roku” są: Związek Strzelecki ,,Strzelec,, Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2018 w Sandomierzu im. 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, Burmistrz Miasta Sandomierza i Wójt Gminy Dwikozy.

Marsz rozpoczął się o godz. 9:00 na placu Szkoły Podstawowej w Słupczy. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek oraz Marcin Świerkula – Radny Rady Miasta Sandomierza powitali uczestników. List Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek skierowany do uczestników marszu odczytał Waldemar Maruszczak – Radny Rady Powiatu Sandomierskiego. Następnie głos zabrali: Senator Jarosław Rusiecki – Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP oraz bryg. ZS Adam Bidas – Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2018 w Sandomierzu im. 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej. Obecni byli również: ppł. Paweł Czajkowski – Dowódca 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, ppłk Artur Gołębiowski – Dowódca Garnizonu Sandomierz, mjr. Stanisław Kata – Zastępca Dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, asp. szt. Piotr Gniaź – Komendant Komisariatu Policji w Dwikozach. Ks. Marek Kozera – Kapelan Marszu udzielił wszystkim błogosławieństwa, po czym kolumna marszowa wyruszyła na historyczną trasę. W miejscu bitwy w Słupczy, przy mogile powstańców na cmentarzu w Górach Wysokich oraz pod pomnikiem Powstańców Styczniowych 1863 r. grupa rekonstrukcyjna GROT Oddział Powstańczy 1863 r. ze Starachowic oddała salwy honorowe. Na cmentarzu w Górach Wysokich złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze na mogile powstańczej. Kolumna marszowa udała się poprzez miejscowość Nowe Kichary na stadion sportowy w Dwikozach, gdzie odbyła się inscenizacja bitwy pod Słupczą w wykonaniu Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 r. Klub Historyczny D K Małogoszcz Po inscenizacji kolumna przeszła pod Pomnik Powstańców Styczniowych 1863r w Dwikozach, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek podziękował wszystkim za udział w marszu.

Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze, kolumna marszowa poprzez Nowy Kamień udała się do Sandomierza. Po powitaniu przez Burmistrza Sandomierza Marcina Marca obok Bramy Opatowskiej odbyła się rekonstrukcja obrony miasta Sandomierza przez powstańców. O godz. 18:00 w kościele pw. Św. Józefa odbyła się Msza Św. w intencji powstańców styczniowych. Po nabożeństwie wręczono odznaki, patenty dla uczestników, nagrody w konkursie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym, po czym marsz zakończyły okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.