Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec:

DX-2500N_20190204_134932.pdf