Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w projekcie pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec”.  Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców swojej gminy do udziału w  projekcie pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec ”, który jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego prowadzonego w budynku mieszkalnym.
Dzięki dofinansowaniu przez UE , Gmina pokrywa 60% kosztów.

W Gminie Dwikozy pozostały wolne miejsca na urządzenia:


Rodzaj urządzenia

Liczba dostępnych
zestawów

Cena jednostkowa brutto

Kwota wpłacana przez uczestnika


Kolektory Słoneczne

SOL 1-200 l
(próżniowe)

1

15 660,00

6 264,00

SOL2-300l (próżniowe)

1

19 656,00

7 862,40

SOL3–400l (próżniowe)

2

23 760,00

9 504,00

W Gminie Samborzec pozostały wolne miejsca na urządzenia:


Rodzaj urządzenia

Liczba dostępnych
zestawów

Cena jednostkowa brutto

Kwota wpłacana przez uczestnika


Kolektory Słoneczne

SOL 1-200 l

(płaskie)

ok. 10

10 044,00

4 017,60

SOL2-300l

(płaskie)

ok. 10

11 340,00

4 536,00