Projekt pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec ”, który jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego prowadzonego w budynku mieszkalnym.

W projekcie Gmina Dwikozy przystąpiła do partnerstwa z gminą Samborzec.
Rolę Partnera Wiodącego (Lidera) w ramach projektu pełni Gmina Dwikozy

Dzięki dofinansowaniu przez UE , Gmina pokrywa 60% kosztów. Firma wykonująca NOVUM –Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Krosno ul. Mięsowicza 2 została wyłoniona 26 września 2018r. W urządzenia zaopatruje firma VIESSMANN

W Gminie Dwikozy montowanych jest 132 urządzenia w tym:

6 x Kolektory słoneczne płaskie, poj. zasobnika 200l

24 x Kolektory słoneczne płaskie, poj. zasobnika 300l

6x Kolektory słoneczne płaskie, poj. zasobnika 400l

3x Kolektory słoneczne próżniowe, poj. zasobnika 200l

8x Kolektory słoneczne próżniowe, poj. zasobnika 300l

3x Kolektory słoneczne próżniowe, poj. zasobnika 400l
Na budynku mieszkalnym:

7x panele fotowoltaiczne -5 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

12x panele fotowoltaiczne -6 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

18x panele fotowoltaiczne -9 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

22x panele fotowoltaiczne -14 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

Na budynku gospodarczym:

2x panele fotowoltaiczne -6 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

9x panele fotowoltaiczne -9 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

12x panele fotowoltaiczne -12 płyt, moc pojedynczej płyty 340 Wp

Montaż urządzeń rozpoczęto w grudniu 2018r.

Na terenie naszej gminy wykonano do dnia 31.01.2019r. 29 urządzeń kolektorów słonecznych. Na luty przewidziany jest montaż 12 urządzeń (w tym fotowoltaika
i solary).

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 550 255, 00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 4 998 500,00 zł.

Wkład własny beneficjentów w kwocie: 1 999 400, 00 zł stanowiącej 40 % kwoty całkowitych wydatków.

Współfinansowanie UE do kwoty: 2 999 100, 00 zł jest to 60 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Umowę dotyczącą projektu podpisano 26.03.2018 roku.