Poniżej zamieszamy informacje dotyczące multimedialnej prezentacji świętokrzyskiej oraz albumu  pt.,,ŚWIĘTOKRZYSKIE 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI'':

www.polskamultimedialna.pl