Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.