Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej bramy wjazdowej z zadaszeniem w ramach Zadania 8. Poprawa estetyki i zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości Dwikozy.

Poniżej zamieszczamy załączniki dotyczące konkursu:

1. Linka do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6475

2. Zarządzenie Wójta Gminy Dwikozy:

Zarzadzenie.pdf

3. Regulamin Konkursu:

Regulamin 11.07.2018.pdf

4. Mapka do celów projektowych:

mapka.pdf

5. Zdjęcia:

zdjecia.pdf

6. Ogłoszenia z UZP:

Ogłoszenie o konkursie uzp.pdf