Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(13), jędrzejowski(15), kazimierski(14), Kielce(13), kielecki(13), konecki(12), opatowski(10), ostrowiecki(10), pińczowski(14), sandomierski(11), skarżyski(12), starachowicki(12), staszowski(11), włoszczowski(13)

Ważność: od godz. 17:00 dnia 04.02.2019 do godz. 07:30 dnia 05.02.2019

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.

W załączeniu pełna treść ostrzeżeń IMGW:

SKW_STAN_20190204122255.pdf