Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Ważność: od godz. 07:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 75 km/h z zachodu.

W załączeniu pełna treść ostrzeżeń IMGW:

SKW_STAN_20181002195100.pdf