Zadanie w trakcie realizacji:
„Poprawa funkcjonalności ul. Spacerowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”
Umowa z wykonawcą na kwotę: 132.840,00 zł
Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.
Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”
Zakres:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
PVC 200 –327mb
Długość odcinków do granicy działek
PVC 160 –31,1mb
Studzienki kanalizacyjne – 10szt.