Gmina Dwikozy w ramach Umowy z Przedsiębiorstwem Drogowym
Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. zrealizowała trzy zadania inwestycyjne
polegające na przebudowie dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy pn.
Przebudowa drogi gminnej Szczytniki – Szczytniki Wieś nr ewid. dz. 801 w km
0+000 do km 0+430”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Garbów 166 mb”, „Przebudowa drogi gminnej Stary Garbów” ze środków pochodzących z budżetu Gminy Dwikozy na łączną kwotę 143.618,99 zł.