Gmina Dwikozy w ramach zadań wspólnych pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez: Pana Marcina Piwnika - Starostę Sandomierskiego a Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka  - Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikozy ze środków własnych oraz ze środków Powiatu Sandomierskiego na łączną kwotę 690.000,00 zł brutto.

   Zakres prac obejmował wykonanie 1058 mb dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 1050 mb  chodnika w ciągu ww. dróg.