W dniu 13.06. 2018 r., Wójt Gminy Dwikozy - Marek Łukaszek oraz Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Sandomierzu - Dh Waldemar Maruszczak przekazali jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy sprzęt pochodzący z dotacji Funduszu Sprawiedliwości.  Przypominamy, że Gmina Dwikozy pozyskała w ramach wyżej wymienionej dotacji :

  •  dwa defibrylatory,
  • pięć zestawów medycznych PSP R1,
  • zestaw średni narzędzi hydraulicznych,

 w łącznej kwocie 99 009,90 zł .