IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

FUNKCJA

1.

Marek KOZIEŁ

Przewodniczący Rady Gminy

2.

Józef SKOBEL

W-ce Przewodniczący Rady Gminy

3.

Maria ŁUKASIEWICZ

W-ce Przewodnicząca Rady Gminy

4.

Andrzej FERENS

Radny

5.

Adam BUREK

Radny

6.

Marzanna Zofia RYCZAN

Radna

7.

Andrzej Mieczysław SZLACHCIŃSKI

Radny

8.

Barbara Anna ZDYB

Radna

9.

Maria Krystyna ŚLEDŹ

Radna

10.

Marzanna Teresa MACH

Radna

11.

Sławomir OŻÓG

Radny

12.

Mariola Ewa ŻMUDA

Radna

13.

Waldemar KOCEL

Radny

14.

Piotr SOCHA

Radny

15.

Robert Franciszek STĘPIEŃ

Radny