IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

FUNKCJA

1.

Maria ŁUKASIEWICZ

Przewodnicząca Rady Gminy

2.

Mariola Ewa ŻMUDA

W-ce Przewodnicząca Rady Gminy

3.

Adam BUREK

W-ce Przewodniczący Rady Gminy

4.

Andrzej FERENS

Radny

5.

Mirosław DZIAREK

Radny

6.

Karol Adam SADOK

Radny

7.

Andrzej Mieczysław SZLACHCIŃSKI

Radny

8.

Barbara Anna ZDYB

Radna

9.

Maria Krystyna ŚLEDŹ

Radna

10.

Dariusz BINEK

Radny

11.

Marcin BURKOWSKI

Radny

12.

Piotr CYBURT

Radny

13.

Waldemar KOCEL

Radny

14.

Piotr SOCHA

Radny

15.

Jan PAWLĘGA

Radny