Aby otworzyć Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Dwikozy w 2018 roku należy kliknąć w poniższy link:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dwikozy I półrocze 2018 rok.pdf