Projekt ma na celu uaktywnienie społeczno-zawodowe 60 osób, poprzez realizację zdiagnozowanego do potrzeb Uczestników Projektu kompleksowego programu aktywizacji, w okresie od 01.07.2018 do 31.03.2019. Uczestnicy otrzymają: stypendium szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, catering w trakcie szkoleń, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu, materiały szkoleniowe na zajęcia. Miejsce oraz harmonogram zajęć dostosowany będzie do Uczestników Projektu.