W dniu 21.03.2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami Turnieju byli Wójt Gminy Dwikozy oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dwikozach.

Młodzież wzorem lat ubiegłych rywalizowała w dwóch kategoriach wiekowych : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W eliminacjach gminnych wystartowało łącznie 30 uczniów, W tym 11- I grupy wiekowej i 19 uczniów II grupy wiekowej . Sprawdzianem wiedzy o tematyce przeciwpożarowej był pisemny test jednokrotnego wyboru zawierający pytania opisowe - odpowiednio 30 pytania dla I grupy wiekowej i 36 pytań dla II grupy wiekowej.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała powołana Komisja w składzie:

Ireneusz Juga – Prezes ZOG ZOSP RP w Dwikozach- Przewodniczący Komisji

Barbara Parcheta – inspektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Gminy- Sekretarz Komisji

Igor Przyłucki- Komendant Gminny ZOSP RP w Dwikozach – Członek Komisji

Monika Włoch - Przedstawiciel nauczycieli – Członek Komisji

Michał Kołodziej - Przedstawiciel nauczycieli – Członek Komisji

Sławomir Hebda - Przedstawiciel nauczycieli – Członek Komisji

Po dokonaniu oceny prac pisemnych przez Komisję wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

I kategoria wiekowa

I miejsce

Wiktor Kaczmarski - Szkoła Podstawowa w Winiarach z wynikiem 10 pkt,

II miejsce

Maria Kołodziej - Szkoła Podstawowa w Gałkowicach z wynikiem 7 pkt,

III miejsce

Maksymilian Wiśniowski - Szkoła Podstawowa w Dwikozach z wynikiem 5 pkt.

II kategoria wiekowa

I miejsce

Maksymilian Ciźla - Publiczne Gimnazjum w Dwikozach z wynikiem 24 pkt,

II miejsce

Mateusz Kokosa - Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich z wynikiem 23 pkt,

III miejsce

Olaf Podlesiński - Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie z wynikiem 22 pkt.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii Wiktor Kaczmarski i Maksymilian Ciźla będą reprezentowali Gminę Dwikozy w eliminacjach OTWP na szczeblu powiatowym.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Dwikozy. Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone przez Wójta Gminy Dwikozy – Marka Łukaszka.

Organizatorzy składają podziękowania st. kpt. Tomaszowi Chmielewskiemu – Pracownikowi Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za przygotowanie i udostępnienie zestawów pytań turniejowych.