Gmina Dwikozy w obecnym momencie realizuje zadania inwestycyjne ze
środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na
przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie na łączną
kwotę1.554.280,15 zł brutto tj.:
1. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 667 Stary Garbów w km 0+000 do
km 0+560”.
2 .„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2370, 2285/4 Dwikozy ul.
Dworcowa bis w km 0+000 do km 0+410”.
3. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 159 Kamień Łukawski kierunek
Dzika Róża w km 0+000 do km 0+311”.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 322, 338, 305 Gałkowice –
Gałkowice (Zadole) w km 0+000 do km 0+445”.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2153, 2149, 2906 Stare Kichary –
Nowe Kichary w km 0+000 do km 1+850”.
6. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2875 Nowe Kichary kierunek
Sucharzów w km 0+000 do km 1+100”.