W związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wiśle  odwołuję z dniem 31 maja 2019 roku od godz. 800 stanu pogotowia przeciwpowodziowego i pełnienia dyżurów całodobowych  na terenie Gminy Dwikozy.

Zarządzenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 31 maja 2019 roku.pdf