W dniu 23 czerwca 2018 r. w Wąchocku odbył się Zjazd i Turniej Sołtysów organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Gminę Dwikozy reprezentował Wójt Gminy Dwikozy wraz z Sołtysami. 

Wyróżnienie w konkursie ,, Sołtys Roku 2017" otrzymały:

Pani Latańska Teresa - Sołtys sołectwa Rzeczyca Mokra,

Pani Kowalska Małgorzata - Sołtys sołectwa Nowy Garbów.