W Gminie Dwikozy zrealizowano zadania inwestycyjne ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie na łączną kwotę1.554.280,15 zł brutto tj.:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 667 Stary Garbów w km 0+000 do

km 0+560”.

2 .„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2370, 2285/4 Dwikozy ul.

Dworcowa bis w km 0+000 do km 0+410”.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 159 Kamień Łukawski kierunek

Dzika Róża w km 0+000 do km 0+311”.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 322, 338, 305 Gałkowice –

Gałkowice (Zadole) w km 0+000 do km 0+445”.

5. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2153, 2149, 2906 Stare Kichary –

Nowe Kichary w km 0+000 do km 1+850”.

6. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2875 Nowe Kichary kierunek

Sucharzów w km 0+000 do km 1+100