W dniu 3 maja odbyła się Msza św. ku czci pomordowanych w lesie w Górach Wysokich. W uroczystości upamiętniającej pomordowanych brali udział Wójt Gminy Dwikozy wraz z przedstawicielami władz samorządowych , władz powiatu, Kombatanci RP , Więźniowie Polityczni oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy . Po uroczystej Mszy św. złożono wieńce, wiązanki oraz zapalono znicze przy mogiłach pomordowanych.