Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania.


Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji opracował ankietę preferencji przewozowych która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych.

Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych. Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.


Ankieta znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferen...


Formularz on-line pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.