Tematem przeprowadzonej we wtorek 29 marca gminnej gry obronnej było „Kierowanie gminą w czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu w przypadku zagrożenia terrorystycznego”.

Scenariusz gry napisała podinspektor ds. obronności, obrony cywilnej oraz redagowania strony internetowej –Magdalena Staniszewska,  kierownikiem ćwiczenia był wójt Marek Łukaszek.

Ćwiczenia rozpoczęły się od narady informacyjnej   prowadzonej przez podinspektor Magdalenę Staniszewską. Jej celem było zapoznanie uczestników z ogólną sytuacją na obszarze państwa, województwa, a następnie gminy, z wnioskami ze wstępnej oceny dotychczasowego oddziaływania przeciwnika w zakresie: stanu bezpieczeństwa publicznego, działalności gospodarczej gminy, infrastruktury, ochrony zdrowia, kierowania urzędem gminy i podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Następnie wójt Marek Łukaszek przedstawił koncepcję dalszego działania w zaistniałej sytuacji.

Gra obronna uświadomiła wszystkim jej uczestnikom jak ważne jest umiejętne zachowanie się w sytuacji zagrożenia, którym wcale nie musi być wojna.