Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przesyła w załączeniu pismo Prezesa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego w sprawie przeprowadzenia badana ankietowego wśród osób prowadzących własne gospodarstwa rolne w celu opracowania raportu dotyczącego popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.