Wójt Gminy Dwikozy informuje, że dniach 6 – 9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

W ramach treningu może zostać wyemitowany - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Procedurę alarmowania na terenie powiatu sandomierskiego uruchamiać będzie  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sandomierzu  po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.