Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć na terenie województwa świętokrzyskiego w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020  dla wszystkich podmiotów prowadzących na terenie województwa świętokrzyskiego centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.     z 2020 r.,poz.,176) .

Decyzja Wojewody dot. czasowego zawieszenia CIS i KIS z dn. 24.04.20-1.pdf