Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Dwikozy o zyskanym dofinansowaniu na kluczowe projekty, które będą realizowane na terenie gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .

  • Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec – dofinansowanie ze środków UE 2.999 100,00 PLN
  • Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie – dofinansowanie ze środków UE 1.238 709, 52 PLNPonadto Gmina Dwikozy znajduje się na liście „szczęśliwców” ujętych do dofinansowania w ramach działania 6.5 Rewitalizacja Miast i Gmin