Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy, otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:


1.„Remont drogi gminnej Nr 320008T Dwikozy, ul. Sportowa od km 0+048                    do km 0+530 w msc. Dwikozy”;

Kwota dofinansowania:
199.200,00 zł
Ogółem wartość projektu :
249.000,00 zł

2.„Remont drogi gminnej Nr 320052T Gierlachów – Mściów (Podgaje) od
km 0+010 do km 0+780 w msc. Gierlachów”;
Kwota dofinansowania:
376.000,00 zł
Ogółem wartość projektu:
470.000,00 zł