D W I K O Z Y

Parafia pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Antoniego Pustelnika

 

Macierzystą parafią, z której wywodzi się parafia Dwikozy są Góry Wysokie. 10 grudnia 1938 r. z polecenia bpa Jana Kantego Lorka przybył ze Skarżyska Kamiennej ks. Jan Duraziński, aby organizować nową parafię z czterech wiosek: Słupcza, Szczytniki, Dwikozy i Bożydar, wydzielonych z parafii Góry Wysokie. Początkowo odprawiał nabożeństwa w szkole dwikozkiej, zaś 25 sierpnia 1940 r. została poświęcona kaplica parafialna. Podstawę materialną tworzącej się parafii stanowiła darowizna ziemi przez Antoniego Łempickiego, dziedzica majątku Słupcza. Na tej ziemi powstała najpierw kaplica, potem plebania, cmentarz i kościół. 1 kwietnia 1941 r. dekretem bpa J.K. Lorka powstała nowa parafia Słupcza - Dwikozy. Nazwa dwuczłonowa, ponieważ ziemia pod urządzenia parafialne leżała na terenie Słupczy. Patronami nowej parafii są: św. Andrzej Bobola kanonizowany w 1938 r. i św. Antoni Pustelnik patron ofiarodawcy ziemi. Przed wojną powstał projekt kościoła arch. inż. Ludomira Gyurkowicza. Wojna przerwała przygotowania do budowy kościoła. W 1954 r. ks. Jan Szczepanowski objął stanowisko proboszcza i obowiązki te pełnił do r. 1991. W r. 1956 uzyskał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego. Dnia 12 września 1965 r. nastąpiło poświęcenie murów. Kościół powstał wielkim staraniem ks. Jana Szczepanowskiego, który z dużym wyczuciem architektonicznym i estetycznym kierował budową. Duże zasługi położyli murarze z Zaklikowa na czele z mistrzem murarskim Julianem Stryjeckim. Pod względem architektonicznym kościół jest mieszaniną stylów nawiązującą do gotyku, renesansu. Kościół został uroczyście poświęcony przez bpa Piotra Gołębiowskiego w 1973 r. W 1986 r. parafia została powiększona o dwie wioski Rzeczyca Mokra i Rzeczyca Sucha. Parafia posiada akta parafialne od 1941 r.

Adres:

Gm. Dwikozy, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie

27-620 Dwikozy, ul. Sportowa 1, tel. (+48) 15 8311449

Wikariat: tel. (+48) 15 8311813

E-mail: (brak)

Strona www: http://www.parafiadwikozy.pl

Do parafii należą:

Bożydar (2 km), Dwikozy, Rzeczyca Mokra (3 km), Rzeczyca Sucha (5 km), Słupcza (0,5 km), Szczytniki (3 km).

G Ó R Y    W Y S O K I E

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej

 

W 1217 r. Iwo herbu Odrowąż, kanonik krakowski, kantor gnieźnieński, kanclerz Leszka Białego w starym osiedlu Góry wybudował drewniany kościółek p.w. św. Wita Męczennika. Obecny kościół przebudował od fundamentów około 1792 r. ks. Józef Karsznicki według swoich planów, o sklepieniach beczkowych w kształcie łacińskiego krzyża z ołtarzem na wschód, jednonawowy, z kaplicami od strony północnej i południowej, tworzącymi ramiona poprzeczne krzyża, z wieżyczką umieszczoną na przecięciu ramion. Silnym motywem wnętrza jest rotunda, na której wspiera się środkowa wieżyczka. Ostatnia restauracja kościoła wewnątrz była w 1986 r., a zewnątrz w 1992 r. Parafia posiada akta parafialne od XIX wieku.

Adres:

Gm. Dwikozy, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie

27-620 Dwikozy, Góry Wysokie 50, tel. (+48) 15 8311705

E-mail: gorywysokie@sandomierz.opoka.org.pl

Strona www:

Do parafii należą:

Czermin (6 km), Gałkowice (3 km), Garbów (3 km), Góry Wysokie, Kichary Nowe (2 km), Kichary Stare (2 km), Romanówka (7 km).M Ś C I Ó W

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Parafia w Mściowie powstała w 1984 r. z części parafii św. Józefa w Sandomierzu. W skład parafii weszły dwie wioski: Mściów i Kamień Nowy. Od r. 1967 w tych wioskach odprawiane były Msze święte w domach prywatnych początkowo dla chorych, a w latach 70-tych liczba uczestniczących znacznie się powiększyła. Z tego powodu została wybudowana kaplica na zakupionej ziemi przez parafię św. Józefa. Pod kierunkiem ks. proboszcza Zygmunta Niewadziego budowę prowadził ks. wikariusz Lech Siekierski. Kaplicę ukończono na Święta Bożego Narodzenia 1981 r. Wybudowana jest z cegły czerwonej o wymiarach 16 x 8 m. W niej odprawiane były Msze święte początkowo tylko w niedziele i święta a później codziennie do 1987 r. Prowadzono równocześnie prace związane z budową kościoła. Projekt kościoła wykonała mgr arch. Zofia Łotkowska z Sandomierza, wyliczenia konstrukcyjne inż. Mieczysław Frańczak z Sandomierza. Budowę kościoła pod kierunkiem ks. Lecha Siekierskiego rozpoczęto w 1983 r. i już jesienią fundamenty kościoła poświęcił bp Stanisław Sygnet. W roku następnym 1 kwietnia bp Edward Materski erygował parafię Mściów i ustanowił ks. Lecha Siekierskiego pierwszym proboszczem. Przez następne lata prowadzono systematycznie budowę świątyni, którą po ukończeniu poświęcił bp Walenty Wójcik 11 X 1987 r. W następnym roku wybudowano dzwonnicę i zamontowano dwa dzwony ufundowane przez Tadeusza Stolę z Nowego Jorku. Kościół wymurowano z czerwonej cegły o wymiarach 25 x 13 m. Z prawej strony do nawy przylega zakrystia a z lewej kaplica. Strop trapezowy, żelbetowy. Kościół kryty blachą ocynkowaną. Wewnątrz jest wybielony, ułożona posadzka z płytek ceramicznych koloru brązowego, ławki i dwa konfesjonały z drzewa dębowego wykonał Tadeusz Wagner z Tomaszowa Maz., na ścianie ołtarzowej scena Ukrzyżowania Pana Jezusa i stojąca pod krzyżem Matka Najświętsza i św. Jan Apostoł. Figury wyrzeźbione z drzewa lipowego wysokości 2,5 m przez J. Gregorczyka. Świątynia ogrodzona parkanem z czerwonej cegły, dokoła chodnik cementowy, świerki i modrzewie. Równocześnie wybudowano plebanię w latach 1984-85. Poświęcono 15 czerwca 1986 roku. Jest to budynek o wymiarach 18 x 10 m jednopiętrowy, podpiwniczony, wymurowany z czerwonej cegły. Parafia posiada akta parafialne od 1983 r.

Adres:

Gm. Dwikozy, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie

27-600 Sandomierz, Mściów 207, tel. (+48) 15 8311189

www: http://msciow.wixsite.com/parafia/works

Do parafii należą:

Kamień Nowy (2 km), Mściów.