W dniu 04.08.2019 roku na stadionie KS „ Sparta” w Dwikozach po raz kolejny odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Organizatorem zawodów był wzorem lat ubiegłych Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dwikozach.

W tym roku do udziału w zawodach zgłosiło się 4 drużyn w kategorii seniorów, 1 drużyna żeńska, 3 drużyny MDP w kategorii 12-16 lat oraz 1 drużyna MDP w kategorii 16-18 lat.

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze tradycyjnie rozpoczęła Msza święta polowa odprawiona przez Ks. Kapelana Diecezjalnego Strażaków Lecha Siekierskiego.

Następnie Prezes ZOG ZOSP RP w Dwikozach Dh Ireneusz Juga powitał drużyny biorące udział w zawodach oraz zaproszonych gości w osobach : Zastępce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - st. kpt. Andrzeja Włodarczyka, Dh Bolesława Gradzińskiego - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, Dh Waldemara Maruszczaka - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego  w Sandomierzu, Monikę Mochul – Sekretarz Gminy, Marię Łukasiewcz - Przewodniczącą Rady Gminy w Dwikozach, Dh Igora Przyłuckiego - Komendanta Gminnego OSP w Dwikozach, Tomasza Huka - Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu, Iwonę Korczyńską- Sapielak – Radną Powiatu Sandomierskiego, Ryszarda Nagórnego - Radnego Powiatu Sandomierskiego   Renatę Kraska – Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy w Dwikozach , Barbarę Parcheta - inspektor ds bezpieczeństwa publicznego Urzędu Gminy w Dwikozach.

Po części oficjalnej nastąpiło losowanie kolejności startowej drużyn pożarniczych i przystąpiono do rozegrania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dwóch konkurencji - ćwiczenia bojowego oraz sztafety.

Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana i oddelegowana przez Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu na czele z sędzią głównym zawodów  bryg. Bogusławem Karbowniczkiem.

Po rozegraniu w/w konkurencji klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

W kategorii Seniorów:

I m-ce OSP Dwikozy

II m-ce OSP Gałkowice

III m-ce OSP Winiary

W kategorii Żeńska Drużyna Pożarnicza :

OSP Gałkowice

W kategorii Męska Drużyna MDP w grupie wiekowej 12 – 16 :

I m-ce MDP Dwikozy

II m -ce MDP Nowe Kichary

III m -ce MDP Gałkowice

W kategorii Męska Drużyna MDP w grupie wiekowej 16- 18 lat jako jedyna startująca drużyna pierwsze miejsce zdobyła:

MDP Gałkowice

Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dyplomami, a pozostałe drużyny dyplomami ufundowanymi przez Wójta Gminy Dwikozy - Marka Łukaszka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu – Tomasza Huka.

Organizatorzy składają podziękowania dla Zdzisława Stępnia - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach, pracowników GOK w Dwikozach, Firmy „Catering Kasia” z siedzibą w Dwikozach oraz Pracowników Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za okazaną pomoc przy organizacji zawodów.